Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de POP ALINA CRISTINA PFA , în următoarele scopuri: preluarea și menținerea acestora în baza de date pentru utilizarea lor în procesul de facturare și livrare.

Securitatea datelor personale
La POP ALINA CRISTINA PFA, asigurarea securității și confidențialității informațiilor este prioritară în cadrul serviciilor oferite clienților.
Informațiile furnizate de utilizatori pe parcursul utilizării site-ului rămân STRICT CONFIDENȚIALE.
Datele utilizatorilor nu vor fi vândute, închiriate sau dezvăluite.
Datele personale ale utilizatorilor vor fi folosite numai în scopul declarat.
Ne obligăm să nu facem publice sau să nu vindem bazele de date conținând informații referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site, cu excepția cazului în care acestea sunt solicitate de către instituții abilitate ale statului.
POP ALINA CRISTINA PFA a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Datele cu caracter personal sunt înregistrate, organizate și securizate conform cerințelor normativelor în vigoare. Accesul la datele cu caracter personal este limitat și este reglemantat prin politici și proceduri de securitate a informației, ce garantează faptul că datele dumneavoastră nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de către alte persoane, în afara persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict în scopul mai sus precizat.

Stocarea datelor cu caracter personal.
Informațiile colectate sunt accesibile numai personalului POP ALINA CRISTINA PFA, cu responsabilități de administrare a site-ului și sunt păstrate (cu acordul dvs.) pe o perioadă nedeterminată în baza de date a sistemului.
Aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor personale din baza de date. Pentru exercitarea acestui drept persoana în cauză va trimite operatorului o cerere, în care solicită ștregerea – ștergerea datelor ( implicit și ridicarea documentelor depuse și distrugerea formularului de înscriere ), pe pagina noastră la secțiunea CONTACT . Cererea va fi soluționată în termen de 48 de ore de la primirea ei. Ștergerea datelor personale se efectuează în baza procedurilor interne stabilite pentru această acțiune.

Adaptarea sau modificarea datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi actualizate sau modificate numai cu acordul dumneavoastră.
Actualizarea sau modificarea va fi efectuată în vederea realizării scopului și pentru corectarea eventualelor erori intervenite în completarea, înregistrarea, stocarea sau orice altă operațiune realizată asupra datelor cu caracter personal.

Conform Legii nr. 677/2001 orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către acesta. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii.
Orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la operator, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor sale. De asemenea, persoana vizată are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate și legitime, cu privire la prelucrarea datelor sale personale, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În vederea protejării drepturilor persoanelor, operatorul este obligat să asigure confidențialitatea prelucrărilor, în sensul că toate persoanele care au acces la date cu caracter personal nu pot să le prelucreze decât pe baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția situațiilor în care acționează în virtutea unei obligații legale.
Pentru exercitarea acestor drepturi persoana în cauză va trimite operatorului o cerere, pe adresa de e-mail: contact@whitesand.ro.

Drepturile Utilizatorului
Vă sunt garantate următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de Legea nr.677/2001
• dreptul la informare
• dreptul la acces la date
• dreptul de intervenție
• dreptul de opoziție
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
• dreptul de a se adresa justiției
• dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere
În vederea exercitării drepturilor mai sus prevăzute utilizatorul va înainta către POP ALINA CRISTINA PFA o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștaă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

Close Coș produse
Close Wishlist
Close Recently Viewed
Close
Close
Categories